Report on State wise Administrative Units & Panchayati Raj Institutions

S.No. State/UT Name No. of Districts No. of District Panchayats No. of Sub-districts No. of Blocks No. of Intermediate Panchayats No. of Villages No. of Village Panchayats No. of Traditional Bodies No. of Urban Bodies No. of Cantonment Boards
1 ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS 3 2 9 9 7 560 70 201 1 N.A
2 ANDHRA PRADESH 26 13 679 668 660 17949 13325 N.A 125 N.A
3 ARUNACHAL PRADESH 25 25 209 114 N.A 5485 2108 N.A 35 N.A
4 ASSAM 35 27 157 230 192 27931 2197 468 114 N.A
5 BIHAR 38 38 534 534 534 45410 8181 N.A 264 1
6 CHANDIGARH 1 N.A 1 1 N.A 0 N.A N.A 1 N.A
7 CHHATTISGARH 33 27 233 145 146 20587 11656 N.A 170 N.A
8 DELHI 11 N.A 33 0 N.A 222 N.A N.A 4 1
9 GOA 2 2 12 12 N.A 411 191 N.A 14 N.A
10 GUJARAT 33 33 270 250 248 19034 14449 N.A 165 1
11 HARYANA 22 22 143 143 143 7602 6220 N.A 88 1
12 HIMACHAL PRADESH 12 12 190 88 81 21253 3615 N.A 61 7
13 JAMMU AND KASHMIR 20 20 208 287 285 6856 4291 N.A 78 2
14 JHARKHAND 24 24 264 264 264 32745 4345 N.A 55 1
15 KARNATAKA 31 31 236 234 233 30715 5955 N.A 312 1
16 KERALA 14 14 78 152 152 1666 941 N.A 93 1
17 LADAKH 2 2 15 31 31 248 193 N.A 2 N.A
18 LAKSHADWEEP 1 1 10 10 N.A 27 10 N.A N.A N.A
19 MADHYA PRADESH 52 52 424 313 313 55885 23020 N.A 413 4
20 MAHARASHTRA 36 34 358 352 351 44512 27896 N.A 408 7
21 MANIPUR 16 6 65 70 N.A 3856 161 3657 27 N.A
22 MEGHALAYA 12 N.A 54 54 N.A 7097 N.A 9058 11 1
23 MIZORAM 11 N.A 26 26 N.A 871 N.A 840 23 N.A
24 NAGALAND 16 N.A 120 74 N.A 1674 N.A 1292 39 N.A
25 ODISHA 30 30 476 314 314 52135 6794 N.A 115 N.A
26 PUDUCHERRY 4 N.A 8 6 10 127 108 N.A 5 N.A
27 PUNJAB 23 22 97 153 152 12784 13241 N.A 166 3
28 RAJASTHAN 33 33 392 353 355 46850 11250 N.A 240 N.A
29 SIKKIM 6 6 18 33 N.A 482 199 N.A 7 N.A
30 TAMIL NADU 38 36 313 388 388 18564 12525 N.A 660 2
31 TELANGANA 33 32 594 594 540 11226 12769 N.A 142 1
32 THE DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU 3 3 3 3 N.A 101 38 N.A 3 N.A
33 TRIPURA 8 8 23 58 35 898 591 628 20 N.A
34 UTTAR PRADESH 75 75 351 826 826 110138 58173 N.A 734 13
35 UTTARAKHAND 13 13 128 95 95 17319 7795 N.A 108 9
36 WEST BENGAL 23 22 346 345 344 41006 3339 1 127 3
Total 765 665 7077 7229 6699 664226 255646 16145 4830 59